Odlíšte sa kvalitou

Dobré logo je investícia, zlé náklad.

Firemná identita je vystupovanie firmy k svojmu okoliu a zákazníkom. Firemné logo je podstatou vizuálnej identity firmy, pretože na jeho základe firmu zákazníci identifikujú  a odlíšia ju od ostatných.

Reklama bez dizajnu je reklama bez duše.

Reklamná kampaň je profesionálny vizuál alebo séria vizuálov, ktoré zdieľajú jeden nápad a tému. Tie najlepšie sa zamerajú na atmosféru alebo emóciu, popričom nezabúdajú na vtip a dodržiavajú základné pravidlá dobrého dizajnu.