Dostaňte sa do máp

Ukážte sa, keď Vás hľadajú

Firemný záznam je vizitka Vašej firmy v službách Google ktorá sa zobrazí, keď ľudia hľadajú vašu firmu, službu alebo produkt, vďaka čomu môže práve Vaša firma vyniknúť a získať nových zákazníkov.

Spracovanie záznamu

Vytvorenie záznamu

Expresné overenie

Riešenie problémov zobrazovania

Optimalizácia

Inicializačné nastavenia   -   Identifikácia kategórie   -   Tagy a atribúty


Administrácia

Content creation

Copywriting príspevkov

Spravovanie recenzii


Extra

Virtuálna prehliadka - Reklamná fotografia - Videospot

Videospot

Fotografia